Használati feltételek

1. Feltételek

A weboldal elérésekor gagmob.com, vállalja, hogy betartja ezeket a szolgáltatási feltételeket, az összes vonatkozó törvényt és előírást, és elfogadja, hogy Ön felelős az összes vonatkozó helyi törvény betartásáért. Ha nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, tilos a weboldal használata vagy elérése. Az ezen az oldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védik.

2. Licenc használata

Engedélyt adunk a Gagmob webhelyén található anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltésére, csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján nem: 

  1. módosítani vagy másolni az anyagokat; 
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja; 
  3. megpróbálja visszafejteni vagy visszafejteni a Gagmob webhelyén található szoftvereket; 
  4. távolítsa el az anyagokról a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelöléseket; vagy 
  5. átadja az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözze” az anyagokat egy másik szerveren.

Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és a Gagmob bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének megszüntetésekor vagy a jelen engedély megszűnésekor törölnie kell a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Jogi nyilatkozat

  1. A Gagmob honlapján található anyagokat „ahogy van” alapon biztosítjuk. A Gagmob nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít és megtagad minden egyéb garanciát, beleértve – korlátozás nélkül – a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.
  2. Továbbá a Gagmob nem vállal garanciát, és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán vagy az ilyen anyagokkal vagy az oldalra hivatkozott webhelyeken található anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban.

4. Korlátozások

A Gagmob vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan az adat- vagy haszonvesztésből, vagy az üzletmenet megszakításából eredő károkat), amelyek a Gagmob weboldalán található anyagok használatából vagy felhasználásának képtelenségéből erednek, még akkor sem, ha A Gagmobot vagy a Gagmob meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

A Gagmob honlapján megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. A Gagmob nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A Gagmob előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalán található anyagokat. A Gagmob azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

A Gagmob nem vizsgálta át a webhelyére hivatkozott összes webhelyet, és nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért. A linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Gagmob jóváhagyja a webhelyet. A hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

Módosítások

A Gagmob bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja webhelyére vonatkozó jelen szolgáltatási feltételeket. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételek aktuális változatát.

Alkalmazandó jog

Ezeket a feltételeket a Gagmob törvényei szabályozzák és azok szerint értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy hely bíróságainak kizárólagos joghatóságának.