Dasar Privasi

Semua maklumat yang dikumpul akan digunakan untuk meningkatkan pengalaman anda di laman web kami. Maklumat yang dikumpul mungkin termasuk nama, e-mel, nombor telefon dan/atau lain-lain anda.

Penggunaan Gagmob mengandaikan penerimaan Perjanjian Privasi ini. Jika pengguna tidak bersetuju, walaupun sebahagiannya, dengan terma dan syarat yang terkandung dalam Dasar Privasi ini, mereka tidak seharusnya mengakses dan/atau menggunakan kandungan yang ditawarkan oleh Gagmob. Dengan menggunakan tapak web, Pengguna mengakui dan bersetuju sepenuhnya dengan pemprosesan data mereka, selaras dengan terma Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat Umum Penggunaan.

Kami berhak untuk mengubah suai dasar privasi ini pada bila-bila masa, tanpa kebenaran atau pemberitahuan Pengguna, jadi sila semak dengan kerap. Perubahan dan penjelasan akan berkuat kuasa serta-merta selepas penerbitan mereka di tapak web. Jika kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini bahawa ia telah dikemas kini, supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami gunakan dan/atau dedahkan. ia.

Gagmob menghormati privasi penggunanya dan ketelusan dalam cara data digunakan. Dasar Privasi kami telah disediakan mengikut piawaian perlindungan data antarabangsa dan nasional.

Dasar Privasi ini mesti dibaca dan ditafsir bersama dengan Terma dan Syarat Penggunaan Umum Gagmob, tersedia di https://gagmob.com/termos-de-uso/

Maklumat am untuk pengguna

Gagmob bertujuan untuk berkongsi maklumat dengan Penggunanya, menjadikan pengetahuan boleh diakses oleh semua orang. Pengguna boleh melayari laman web Gagmob tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu.

Gagmob mengikut norma dan piawaian keselamatan antarabangsa dalam storan, perlindungan, privasi dan penghantaran data, menekankan bahawa tiada kaedah penyimpanan, perlindungan, privasi dan penghantaran data adalah selamat dan tidak boleh dilanggar oleh 100%.

Gagmob mengguna pakai amalan dan teknologi yang sentiasa disemak dan ditambah baik, mengikut kemajuan teknikal dan peraturan negara dan asing. Apabila kami bercakap tentang perlindungan, kami merujuk kepada sebarang akses, penggunaan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan data anda yang tidak dibenarkan. Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, kami melabur dalam langkah yang termasuk komunikasi yang disulitkan, kawalan akses, pematuhan kepada pembangunan perisian yang selamat, dasar pematuhan dalaman dan kebertanggungjawaban serta langkah pengurangan risiko yang membolehkan keselamatan dalam kitaran hayat data. Maklumat pengguna juga disimpan dalam pangkalan data yang selamat, terkenal dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Gagmob tidak meminta sejumlah wang untuk mengeluarkan apa-apa jenis produk, walau apa pun keadaannya. Jika ini berlaku, beritahu kami dengan segera.

Kami berusaha untuk memastikan semua maklumat terkini yang mungkin. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa maklumat ini mungkin berbeza daripada maklumat yang terdapat di tapak web institusi atau penyedia perkhidmatan tapak web tertentu. Kami tidak menjamin ketepatan atau ketepatan masa maklumat. Sentiasa ingat untuk membaca syarat penggunaan dan terma institusi yang anda pilih. Kami menerima sejumlah kecil daripada pengiklanan di tapak web kami dan daripada rakan kongsi kami apabila kami merujuk pengguna yang meminta produk atau cadangan. Semua yang kami terbitkan adalah berdasarkan penilaian kuantitatif dan kualitatif setiap produk. Perlu diingat bahawa rakan kongsi kami boleh mempengaruhi secara langsung produk yang kami tulis dan semak tentangnya, dan juga susunan artikel "terbaik" dan kedudukan produk di Gagmob. Memandangkan jumlah maklumat di laman web kami, kami tidak memberikan sebarang jenis jaminan mengenai kualiti dan mata wang maklumat; Oleh itu, kami mengutamakan maklumat daripada rakan kongsi kami.

Untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dan mengikuti amalan terbaik industri untuk memastikan ia tidak hilang, disalahgunakan, diakses, didedahkan, diubah atau dimusnahkan secara tidak wajar.

Pautan ke Tapak Pihak Ketiga

Gagmob mempunyai pautan ke tapak web lain, yang, pada pendapat kami, mungkin mengandungi maklumat/alat yang berguna untuk pelawat kami. Dasar Privasi kami tidak terpakai pada tapak web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar privasi atau kandungan yang terdapat pada tapak web yang sama ini. Gagmob tidak melaksanakan apa-apa jenis kawalan ke atas mereka dan, oleh itu, dikecualikan daripada sebarang tanggungjawab dalam perhubungan yang diwujudkan antara Pengguna dan produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang diiklankan di tapak web.

Sebaik sahaja anda meninggalkan tapak web kami atau diubah hala ke tapak web atau aplikasi pihak ketiga, anda tidak lagi dikawal oleh Dasar Privasi ini atau Syarat Perkhidmatan laman web kami.

Jika selepas anda ikut serta, anda berubah fikiran, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami menghubungi anda, untuk pengumpulan berterusan, penggunaan atau pendedahan maklumat anda, pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami di contact@gagmob.com.

Data bukan peribadi

Apabila pengguna tidak meminta kandungan percuma daripada Gagmob (e-buku, kuiz, artikel, infografik, antara lain), data bukan peribadi boleh dijejaki dan dikumpul, menunjukkan, antara butiran lain, halaman mana tapak web telah dilawati, apabila mereka telah dilawati, hiperpautan mana yang telah diklik, kandungan atau perkhidmatan mana yang diminta atau disyorkan, antara lain.

biskut

Google, sebagai vendor pihak ketiga, menggunakan kuki untuk menyiarkan iklan. Dengan kuki DART, Google boleh menyiarkan iklan berdasarkan lawatan anda ke tapak web lain di Internet. Pengguna boleh melumpuhkan kuki DART dengan melawati iklan Google dan dasar privasi rangkaian kandungan.

Gagmob menggunakan kuki untuk membantu mengumpul data dan maklumat pengenalan IP (Internet Protocol) untuk memudahkan navigasi Pengguna, membantu menjamin keselamatan, perlindungan dan ketulenan data.

Selain itu, kami juga menggunakan pengiklanan pihak ketiga di tapak web kami untuk menyokong kos penyelenggaraan. Sesetengah pengiklan ini mungkin menggunakan teknologi seperti kuki apabila mengiklan di tapak web kami, yang akan menyebabkan pengiklan ini (seperti Google melalui Google AdSense dan Ad Exchange) turut menerima maklumat peribadi anda, seperti alamat IP anda, ISP anda, penyemak imbas anda , dan lain-lain. Fungsi ini biasanya digunakan untuk penyasaran geo (menunjukkan iklan yang masuk akal berdasarkan lokasi geografi anda).

Pengguna boleh pada bila-bila masa menukar sama ada untuk menerima kuki dalam konfigurasi penyemak imbas mereka atau tidak, dengan menyatakan bahawa dengan menyahaktifkan kuki navigasi beberapa fungsi Gagmob mungkin terjejas.

Data Pengenalan Peribadi

Untuk mengakses kandungan percuma di Gagmob, seperti artikel, ebook, kuiz, antara lain, pengguna mesti memberikan beberapa data peribadi yang boleh dikenal pasti, iaitu: e-mel dan nama penuh.

Tujuan data peribadi yang boleh dikenal pasti diproses oleh Gagmob ialah:

– Pengenalpastian Pengguna yang betul dan tepat, dengan itu memastikan keselamatan dan perlindungan yang lebih baik untuk Pengguna itu sendiri;

– Akses kepada perkhidmatan dan produk yang disediakan oleh Gagmob;

– Analisis profil Pengguna oleh Gagmob dengan tujuan untuk menunjukkan produk dan maklumat terbaik mengikut keperluan dan realiti sebenar mereka.

Bertujuan untuk analisis profil Pengguna yang lebih tepat, Gagmob mungkin menjalankan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat yang lebih dan lebih baik tentang anda dan, dengan itu, menunjukkan produk dan perkhidmatan yang diperibadikan mengikut keutamaan dan keperluan setiap Pengguna.

Dengan cara ini, Gagmob dan syarikat rakan kongsi akan dapat menjemput Pengguna untuk mengambil bahagian dalam tinjauan kepuasan, di mana e-mel akan dihantar dengan panduan yang diperlukan. Data yang dikumpul akan digunakan dengan objektif utama untuk mencari penambahbaikan dalam sistem, produk, kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Gagmob dan syarikat rakan kongsi.

Jika pengguna menghubungi kami untuk melaporkan masalah, menyoal atau mendapatkan sokongan, kami mengumpul dan menyimpan maklumat hubungan pengguna, serta mesej masing-masing dan data lain yang diperlukan untuk menyiasat masalah atau soalan tersebut. Data ini akan digunakan untuk menyelesaikan sebarang pertanyaan berdasarkan maklumat yang dikumpul, menyelesaikan keraguan, membetulkan masalah dan menambah baik sistem, meningkatkan lagi pengalaman Pengguna dalam Gagmob.

Mengenai perkongsian data

Gagmob tidak akan menjual maklumat atau data peribadi Penggunanya, tetapi mungkin berkongsinya dengan syarikat rakan kongsi untuk tujuan dapat menunjukkan produk dan perkhidmatan yang paling sesuai dengan profil dan keperluan mereka atau untuk menyediakan produk dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh Pengguna itu sendiri .

Gagmob berhak untuk membantu atau bekerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa kehakiman atau badan kerajaan, dan boleh berkongsi data pengenalan peribadi Pengguna untuk: a) mewujudkan atau melaksanakan hak undang-undang mereka; b) melindungi harta benda mereka; c) apabila anda menganggap bahawa bantuan atau kerjasama anda adalah perlu untuk melindungi Pengguna, kolaborator, pentadbir atau sesiapa sahaja yang dirugikan oleh tindakan atau peninggalan anda.

Mengenai data yang tidak dirawat dan tidak dikumpulkan

Gagmob tidak memproses data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 (tiga belas) tahun, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga mereka yang sah.

Jika data peribadi kanak-kanak di bawah umur 13 (tiga belas) tahun dikumpul dan diproses, tanpa kebenaran nyata daripada ibu bapa atau penjaga sah mereka, secara tidak sengaja, Gagmob akan memadamkan semua data yang dikumpul, tanpa sebarang jenis notis terlebih dahulu.

Jika Pengguna menyedari bahawa kami telah tersilap memproses data kanak-kanak, kami meminta mereka segera menghubungi kami, melalui e-mel kami contato@gagmob.com, supaya kami boleh mengambil langkah yang perlu.