Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Bij toegang tot de website gagmob.com, ga ermee akkoord om te voldoen aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site wordt beschermd door toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten.

2. Gebruik van licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Gagmob te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: 

  1. de materialen wijzigen of kopiëren; 
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); 
  3. proberen software op de website van Gagmob te decompileren of reverse-engineeren; 
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of 
  5. draag de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Gagmob worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit verwijderen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.

3. Disclaimer

  1. De materialen op de website van Gagmob worden geleverd op een 'as is'-basis. Gagmob geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
  2. Verder geeft Gagmob geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Gagmob of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van Gagmob te gebruiken, zelfs als Gagmob of een door Gagmob geautoriseerde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Gagmob verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Gagmob garandeert niet dat het materiaal op haar website accuraat, volledig of actueel is. Gagmob kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Gagmob doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

Gagmob heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Gagmob van de site. Het gebruik van een gelinkte site is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

Gagmob kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Gagmob en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.