Polityka prywatności

Wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny. Gromadzone informacje mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub inne informacje.

Korzystanie z Gagmob zakłada akceptację niniejszej Umowy o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się, choćby częściowo, z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu i/lub korzystać z treści oferowanych przez Gagmob. Korzystając z serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności oraz Ogólnych Warunków Korzystania.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, bez zgody i powiadomienia Użytkowników, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że zostały one zaktualizowane, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy i/lub ujawniamy To.

Gagmob szanuje prywatność swoich użytkowników i przejrzystość w sposobie wykorzystania danych. Nasza Polityka Prywatności została przygotowana zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami ochrony danych.

Niniejszą Politykę prywatności należy czytać i interpretować w powiązaniu z Ogólnymi warunkami użytkowania Gagmob, dostępnymi pod adresem https://gagmob.com/termos-de-uso/

Ogólne informacje dla użytkowników

Celem Gagmob jest dzielenie się informacjami ze swoimi Użytkownikami, dzięki czemu wiedza staje się dostępna dla każdego. Użytkownik może przeglądać serwis Gagmob bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Gagmob przestrzega międzynarodowych norm i standardów bezpieczeństwa w zakresie przechowywania, ochrony, prywatności i transmisji danych, podkreślając, że żadna metoda przechowywania, ochrony, prywatności i transmisji danych nie jest bezpieczna i nienaruszalna.

Gagmob przyjmuje praktyki i technologie, które są stale sprawdzane i ulepszane, zgodnie z krajowym i zagranicznym postępem technicznym i regulacyjnym. Kiedy mówimy o ochronie, mamy na myśli każdy nieuprawniony dostęp, wykorzystanie, zmianę, ujawnienie lub zniszczenie Twoich danych. Aby temu zapobiec, inwestujemy w środki obejmujące szyfrowaną komunikację, kontrolę dostępu, przestrzeganie zasad bezpiecznego tworzenia oprogramowania, wewnętrzne zasady zgodności oraz środki w zakresie odpowiedzialności i ograniczania ryzyka, które zapewniają bezpieczeństwo w cyklu życia danych. Informacje o użytkownikach są również przechowywane w bezpiecznych, renomowanych i uznawanych na całym świecie bazach danych.

W żadnym wypadku Gagmob nie żąda kwot pieniężnych za wydanie jakiegokolwiek produktu, jakikolwiek by on nie był. Jeśli tak się stanie, daj nam znać natychmiast.

Pracujemy nad tym, aby wszystkie informacje były jak najbardziej aktualne. Warto jednak zaznaczyć, że informacje te mogą różnić się od informacji znajdujących się na stronach internetowych instytucji lub usługodawców konkretnego serwisu. Nie gwarantujemy dokładności ani aktualności informacji. Zawsze pamiętaj o zapoznaniu się z warunkami korzystania i regulaminami wybranych instytucji. Otrzymujemy niewielką kwotę z reklam na naszej stronie internetowej oraz od naszych partnerów, gdy polecamy użytkownika, który prosi o produkt lub propozycję. Wszystko, co publikujemy, opiera się na ocenach ilościowych i jakościowych każdego produktu. Warto zaznaczyć, że nasi partnerzy mogą bezpośrednio wpływać na to, o jakich produktach piszemy i recenzujemy, a także na kolejność „najlepszych” artykułów i pozycjonowanie produktów na Gagmob. Biorąc pod uwagę ilość informacji znajdujących się na naszej stronie internetowej, nie udzielamy żadnej gwarancji dotyczącej jakości i aktualności informacji; Dlatego priorytetowo traktujemy informacje od naszych partnerów.

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby mieć pewność, że nie zostaną one niewłaściwie utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Linki do stron osób trzecich

Gagmob zawiera linki do innych stron internetowych, które naszym zdaniem mogą zawierać przydatne informacje/narzędzia dla naszych gości. Nasza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani treści znajdujące się na tych samych stronach. Gagmob nie sprawuje nad nimi żadnej kontroli, w związku z czym jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w relacjach powstałych pomiędzy Użytkownikiem a produktami i usługami stron trzecich reklamowanymi w serwisie.

Po opuszczeniu naszej witryny lub przekierowaniu do witryny lub aplikacji strony trzeciej nie podlegają już Państwo niniejszej Polityce prywatności ani Warunkom świadczenia usług naszej witryny internetowej.

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na kontaktowanie się z Tobą w celu dalszego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@gagmob.com.

Dane nieosobowe

Jeżeli użytkownicy nie żądają od Gagmob bezpłatnych treści (m.in. e-booków, quizów, artykułów, infografik), mogą być śledzone i gromadzone dane nieosobowe, wskazujące m.in., które strony serwisu zostały odwiedzone, kiedy odwiedzono, które hiperłącza kliknięto, o jakie treści lub usługi poproszono lub które polecano, między innymi.

Ciasteczka

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam. Dzięki plikowi cookie DART Google może wyświetlać reklamy na podstawie Twoich wizyt w innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą wyłączyć plik cookie DART, odwiedzając politykę prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

Gagmob wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych i informacji identyfikacyjnych IP (protokołu internetowego), aby ułatwić nawigację Użytkownika, pomagając zagwarantować bezpieczeństwo, ochronę i autentyczność danych.

Ponadto na naszej stronie internetowej korzystamy również z reklam podmiotów zewnętrznych, aby pokryć koszty utrzymania. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać technologii takich jak pliki cookie podczas reklamowania się w naszej witrynie, co spowoduje, że ci reklamodawcy (tacy jak Google za pośrednictwem Google AdSense i Ad Exchange) otrzymają również Twoje dane osobowe, takie jak Twój adres IP, Twój dostawca usług internetowych, Twoja przeglądarka itp. Ta funkcja jest zwykle używana do kierowania geograficznego (wyświetlania reklam, które mają sens w zależności od Twojej lokalizacji geograficznej).

Użytkownik może w każdej chwili zmienić w swojej przeglądarce opcję akceptowania plików cookies, pamiętając, że dezaktywacja plików cookies nawigacji może spowodować pogorszenie niektórych funkcjonalności Gagmob.

Dane osobowe

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnych treści na Gagmob, takich jak między innymi artykuły, e-booki, quizy, użytkownik musi podać pewne dane osobowe, które umożliwiają jego identyfikację, a mianowicie: adres e-mail i imię i nazwisko.

Cele możliwych do zidentyfikowania danych osobowych przetwarzanych przez Gagmob to:

– Prawidłowa i rzetelna identyfikacja Użytkownika, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo i ochronę samym Użytkownikom;

– Dostęp do usług i produktów udostępnianych przez Gagmob;

– Analiza profili Użytkowników przez Gagmob w celu wskazania najlepszych produktów i informacji zgodnie z ich rzeczywistymi potrzebami i rzeczywistością.

Mając na celu jeszcze dokładniejszą analizę profilu Użytkownika, Gagmob może przeprowadzić badania, aby pozyskać o Tobie więcej i lepszych informacji, a tym samym wskazać spersonalizowane produkty i usługi, zgodnie z preferencjami i potrzebami każdego Użytkownika.

W ten sposób Gagmob i firmy partnerskie będą mogły zapraszać Użytkowników do udziału w badaniach satysfakcji, do których wysyłane będą e-maile z niezbędnymi wskazówkami. Zebrane dane będą wykorzystywane głównie w celu poszukiwania ulepszeń systemów, produktów, treści i usług oferowanych przez Gagmob i firmy partnerskie.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, aby zgłosić problem, zadać pytanie lub uzyskać pomoc, zbieramy i przechowujemy dane kontaktowe użytkownika, a także odpowiednie wiadomości i inne dane niezbędne do zbadania problemu lub pytania. Dane te będą wykorzystywane w celu rozwiązania wszelkich zapytań na podstawie zebranych informacji, rozwiania wątpliwości, rozwiązania problemów i ulepszenia systemu, w celu dalszej poprawy komfortu użytkowania w ramach Gagmob.

O udostępnianiu danych

Gagmob nie będzie sprzedawać informacji ani danych osobowych swoich Użytkowników, ale może je udostępniać firmom partnerskim w celu wskazania produktów i usług, które najlepiej odpowiadają ich profilowi i potrzebom lub w celu dostarczenia produktów i/lub usług zamówionych przez samego Użytkownika .

Gagmob zastrzega sobie prawo do pomocy lub współpracy z dowolnym organem sądowym lub organem rządowym i może udostępniać dane osobowe Użytkowników w celu: a) ustalenia lub wykonywania przysługujących im praw; b) chronić swoje właściwości; c) gdy uznasz, że Twoja pomoc lub współpraca jest konieczna, aby chronić Twoich Użytkowników, współpracowników, administratorów lub kogokolwiek, kto doznał szkody w wyniku działania lub zaniechania.

O nieprzetworzonych i niepobranych danych

Gagmob nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 (trzynastu) lat, bez uprzedniej zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jeżeli dane osobowe dzieci poniżej 13 (trzynastu) lat zostaną zebrane i przetworzone bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, w sposób niezamierzony, Gagmob usunie wszystkie zebrane dane bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli Użytkownik dowie się, że błędnie przetwarzaliśmy dane dziecka, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail contato@gagmob.com, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.