Warunki korzystania

1. Warunki

Podczas uzyskiwania dostępu do witryny gagmob.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z usługi, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych.

2. Korzystanie z Licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Gagmob wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu i na mocy tej licencji nie możesz: 

  1. modyfikować ani kopiować materiałów; 
  2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego); 
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej Gagmob; 
  4. usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub 
  5. przenosić materiałów na inną osobę lub „kopiować” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Gagmob w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji należy usunąć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

  1. Materiały na stronie internetowej Gagmob są udostępniane w stanie takim, w jakim są. Gagmob nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
  2. Ponadto Gagmob nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub do jakichkolwiek witryn powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku firma Gagmob ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub spowodowane przerwą w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów znajdujących się na stronie internetowej Gagmob, nawet jeśli Firma Gagmob lub jej upoważniony przedstawiciel zostali ustnie lub pisemnie powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie internetowej Gagmob mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Gagmob nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne i aktualne. Gagmob może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jednakże Gagmob nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma Gagmob nie sprawdziła wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Gagmob. Korzystanie z jakiejkolwiek witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

modyfikacje

Gagmob może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na obowiązującą wersję niniejszych warunków świadczenia usług.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu Gagmob i są zgodnie z nim interpretowane, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.