Integritetspolicy

All information som samlas in kommer att användas för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Den information som samlas in kan innehålla ditt namn, e-post, telefonnummer och/eller andra.

Användningen av Gagmob förutsätter godkännande av detta integritetsavtal. Om användaren inte samtycker, inte ens delvis, med villkoren i denna integritetspolicy bör de inte komma åt och/eller använda innehållet som erbjuds av Gagmob. Genom att använda webbplatsen erkänner och samtycker användaren helt och hållet till behandlingen av sina uppgifter, i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy och de allmänna användarvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, utan användarnas medgivande eller meddelande, så vänligen granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att de har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar Det.

Gagmob respekterar integriteten för sina användare och transparens i hur data används. Vår integritetspolicy har utarbetats i enlighet med internationella och nationella dataskyddsstandarder.

Denna integritetspolicy måste läsas och tolkas i samband med Gagmobs allmänna användarvillkor, tillgängliga på https://gagmob.com/termos-de-uso/

Allmän information för användare

Gagmob strävar efter att dela information med sina användare, vilket gör kunskap tillgänglig för alla. Användaren kan surfa på Gagmob-webbplatsen utan att behöva registrera sig tidigare.

Gagmob följer internationella säkerhetsnormer och standarder inom datalagring, skydd, integritet och överföring, och framhäver att ingen metod för datalagring, skydd, integritet och överföring är 100% säker och okränkbar.

Gagmob använder metoder och tekniker som ständigt granskas och förbättras, enligt nationella och utländska tekniska och regulatoriska framsteg. När vi talar om skydd syftar vi på all obehörig åtkomst, användning, ändring, avslöjande eller förstörelse av dina uppgifter. För att förhindra att detta inträffar investerar vi i åtgärder som inkluderar krypterad kommunikation, åtkomstkontroll, efterlevnad av säker mjukvaruutveckling, interna efterlevnadspolicyer och ansvarsskyldighet och riskreducerande åtgärder som möjliggör säkerhet i datalivscykeln. Användarinformation lagras också i säkra, välkända och internationellt erkända databaser.

Under inga omständigheter begär Gagmob pengar för att släppa någon typ av produkt, oavsett vad det kan vara. Om detta händer, meddela oss omedelbart.

Vi arbetar för att hålla all information så uppdaterad som möjligt. Det är dock värt att notera att denna information kan skilja sig från den information som finns på webbplatser för institutioner eller tjänsteleverantörer på en specifik webbplats. Vi garanterar inte informationens riktighet eller aktualitet. Kom alltid ihåg att läsa användarvillkoren och villkoren för de institutioner du väljer. Vi får en liten summa från annonsering på vår webbplats och från våra partners när vi hänvisar en användare som efterfrågar en produkt eller ett förslag. Allt vi publicerar är baserat på kvantitativa och kvalitativa utvärderingar av varje produkt. Det är värt att notera att våra partners direkt kan påverka de produkter vi skriver och recenserar om, och även ordningen på "bästa" artiklar och produktpositionering på Gagmob. Med tanke på mängden information på vår webbplats ger vi ingen typ av garanti avseende informationens kvalitet och valuta; Därför prioriterar vi information från våra partners.

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte på ett olämpligt sätt förloras, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs.

Länkar till tredje parts webbplatser

Gagmob har länkar till andra webbplatser, som enligt vår mening kan innehålla användbar information/verktyg för våra besökare. Vår sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för integritetspolicyn eller innehållet som finns på samma webbplatser. Gagmob utövar ingen typ av kontroll över dem och är därför befriad från allt ansvar i de relationer som upprättas mellan användaren och tredjepartsprodukter och tjänster som annonseras på webbplatsen.

När du lämnar vår webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplatss användarvillkor.

Om du ändrar dig efter att du anmält dig, kan du när som helst återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information, genom att kontakta oss på contato@gagmob.com.

Icke-personliga uppgifter

När användare inte begär gratis innehåll från Gagmob (e-böcker, frågesporter, artiklar, infografik, bland annat), kan icke-personliga uppgifter spåras och samlas in, vilket bland annat indikerar vilka sidor på webbplatsen som besöktes, när de besöktes, vilka hyperlänkar som klickades på, vilket innehåll eller vilka tjänster som efterfrågades eller rekommenderades, bland annat.

Småkakor

Google, som en tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser. Med DART-cookien kan Google visa annonser baserat på dina besök på andra webbplatser på Internet. Användare kan inaktivera DART-cookien genom att besöka Googles sekretesspolicy för annonser och innehållsnätverk.

Gagmob använder cookies för att hjälpa till att samla in data och IP (Internet Protocol) identifieringsinformation för att underlätta användarnavigering, vilket hjälper till att garantera säkerhet, skydd och äkthet för data.

Dessutom använder vi även tredjepartsreklam på vår webbplats för att stödja underhållskostnader. Vissa av dessa annonsörer kan använda tekniker som cookies när de annonserar på vår webbplats, vilket kommer att resultera i att dessa annonsörer (som Google via Google AdSense och Ad Exchange) också får din personliga information, såsom din IP-adress, din internetleverantör, din webbläsare , etc. Den här funktionen används vanligtvis för geografisk inriktning (visar annonser som är meningsfulla baserat på din geografiska plats).

Användaren kan när som helst ändra om han vill acceptera cookies eller inte i sin webbläsarkonfiguration, och notera att genom att avaktivera navigeringscookies kan vissa av Gagmobs funktioner försämras.

Personligt identifierbar data

För att få tillgång till gratis innehåll på Gagmob, såsom artiklar, e-böcker, frågesporter, bland annat, måste användaren tillhandahålla vissa identifierbara personuppgifter, nämligen: e-post och fullständigt namn.

Syften med de identifierbara personuppgifter som behandlas av Gagmob är:

– Korrekt och korrekt identifiering av användaren, vilket säkerställer större säkerhet och skydd för användarna själva;

– Tillgång till tjänster och produkter som görs tillgängliga av Gagmob;

– Analys av användarprofiler av Gagmob med syftet att indikera de bästa produkterna och informationen enligt deras verkliga behov och verklighet.

Med sikte på en ännu mer exakt analys av Användarens profil kan Gagmob utföra efterforskningar för att få mer och bättre information om dig och därmed indikera personliga produkter och tjänster enligt varje Användares preferenser och behov.

På så sätt kommer Gagmob och partnerföretag att kunna bjuda in Användare att delta i nöjdhetsundersökningar, där e-postmeddelanden kommer att skickas med nödvändig vägledning. De insamlade uppgifterna kommer att användas med huvudsyftet att söka förbättringar av de system, produkter, innehåll och tjänster som erbjuds av Gagmob och partnerföretag.

Om en användare kontaktar oss för att rapportera ett problem, fråga eller få support, samlar vi in och lagrar användarens kontaktinformation, samt respektive meddelanden och annan data som behövs för att undersöka problemet eller frågan. Dessa data kommer att användas för att lösa eventuella frågor baserat på den insamlade informationen, lösa tvivel, korrigera problem och förbättra systemet, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen inom Gagmob.

Om datadelning

Gagmob kommer inte att sälja information eller personuppgifter om sina användare, men kan komma att dela dem med partnerföretag i syfte att kunna ange produkter och tjänster som bäst passar deras profil och behov eller för att tillhandahålla produkter och/eller tjänster som användaren själv efterfrågar .

Gagmob förbehåller sig rätten att bistå eller samarbeta med alla rättsliga myndigheter eller statliga organ, och kan dela Användares personligt identifierbara data för att: a) etablera eller utöva sina juridiska rättigheter; b) skydda sina egenskaper; c) när du anser att din hjälp eller ditt samarbete är nödvändigt för att skydda dina användare, medarbetare, administratörer eller någon som skadats av åtgärden eller underlåtenheten.

Om obehandlad och oinsamlad data

Gagmob behandlar inte personuppgifter om barn under 13 (tretton) år utan föregående tillstånd från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Om personuppgifter för barn under 13 (tretton) år samlas in och behandlas, utan uttryckligt tillstånd från deras föräldrar eller vårdnadshavare, oavsiktligt, kommer Gagmob att radera all insamlad data, utan någon form av förvarning.

Om Användaren blir medveten om att vi av misstag har behandlat ett barns data ber vi att de omedelbart kontaktar oss, via vår e-post contato@gagmob.com, så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.