Kullanım Şartları

1. Şartlar

Web sitesine erişirken gagmob.com, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edin ve geçerli tüm yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edin. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmanız veya bu web sitesine erişmeniz yasaktır. Bu sitede yer alan materyaller, yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

2. Lisansın Kullanımı

Gagmob'un web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının yalnızca kişisel, ticari olmayan, geçici görüntüleme amacıyla geçici olarak indirilmesine izin verilmektedir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız: 

  1. malzemeleri değiştirmek veya kopyalamak; 
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya kamuya teşhir amacıyla (ticari veya ticari olmayan) kullanmak; 
  3. Gagmob'un web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derlemeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek; 
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet notlarını kaldırmak; veya 
  5. materyalleri başka bir kişiye devretmek veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri 'aynalamak'.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır ve Gagmob tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın feshedilmesi üzerine, elektronik veya basılı formatta indirdiğiniz tüm materyalleri silmelisiniz.

3. Feragatname

  1. Gagmob web sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' sağlanmaktadır. Gagmob, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.
  2. Ayrıca Gagmob, web sitesindeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

Gagmob veya tedarikçileri hiçbir durumda, Gagmob web sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan hiçbir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere, veri veya kar kaybı veya iş kesintisinden kaynaklanan zararlar dahil) sorumlu tutulamaz. Bu tür zararların olasılığı Gagmob'a veya Gagmob'un yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak bildirildi. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerde sınırlamalara veya dolaylı ya da tesadüfi zararlara ilişkin sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

Gagmob'un web sitesinde görünen materyaller teknik, dizgisel veya fotografik hatalar içerebilir. Gagmob, web sitesindeki hiçbir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Gagmob, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak Gagmob materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Gagmob, web sitesine bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bağlantı verilen sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi sitenin Gagmob tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bağlantı verilen herhangi bir sitenin kullanımı kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Gagmob, web sitesi için bu hizmet şartlarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Uygulanabilir yasa

Bu şartlar ve koşullar, Gagmob yasalarına göre yönetilir ve bunlara göre yorumlanır ve siz, o Eyalet veya konumdaki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde tabi olursunuz.